آرشیو زایمان نخاعی


زایمان بدون درد یا اپیدورال چگونه است؟

۸ نظر مطرح شده
زایمان طبیعی بدون درد

اکثر خانوم های باردار به دلیل ترس از زایمان از دوران شیرین بارداری خود لذت نمی برند و همیشه نگران لحظه زایمان و درد های زایمان هستند. ولی امروزه راه هایی برای زایمان بدودن درد وجود داره که بسیاری از افراد از آن بی خبرند. هدف ما از این مقاله آشنایی شما با نوعی از زایمان بدون درد به نام زایمان اپی دورال یا همان نخاعی است.

32 امتیاز، از 35 رای
ادامه مطلب را بخوانید ...