آرشیو گیسوهای بافته


پیچیدن تل سری موهای بافته

۲۴ نظر مطرح شده
5543

این روزها به دلیل گرمی هوا، موهای جمع شده ترجیح دارد به موهای باز. بخصوص برای کسانی که شاغل هستند و زیر شال یا روسریی ممکن است اذیت شوند، می توانند موها را خوب بپیچند تا گردنشان عرق سوز نشود و گرما کمتر اذیت کند. امروز می خواهم مدلی آموزش دهم که موها جمع می شود و هم جلوی موها بسیار زیبا دیده می شود.

36 امتیاز، از 48 رای
ادامه مطلب را بخوانید ...