آرشیو کیمونو


کیمونو ی زیبا ی دست دوز

۴۹ نظر مطرح شده
کیمونوی ساده و خنک مناسب فصل تابستان

کیمونو پوشیدن برای من سرشار از حس آرامش و راحتی است. کیمونو پوشیدن آدم را در لحظه می برد داخل باغ و بوستان و خنکای وقت غروب، یک چای تازه دم و صحبت صمیمی با دوستان. فوق العاده است، این طور نیست؟ پس تصمیم گرفتم این احساس عاشقانه را با شما تقسیم کنم، چرا که عشق را اگر تقسیم کنید چندین و چند برابر می شود. دنیا جای زیباتری بود اگر همه کیمونوهای رنگارنگ می پوشیدند!

40 امتیاز، از 62 رای
ادامه مطلب را بخوانید ...