آرشیو کرمMadecassol


از بین بردن ترک های روی شکم

۲۷ نظر مطرح شده
ترک های پوست

تَرَک های روی شکم به دو دلیل بوجود می آیند، تَرَک های ایجاد شده بعد از حاملگی و تَرَک هایی که بخاطر زیادی بالا رفتن وزن و وزن کم کردن بوجود می آیند. از بین بردن هر دو نوع این تَرَک ها بسیار سخت و نیازمند زمان است، اما غیر ممکن نیست…

44 امتیاز، از 97 رای
ادامه مطلب را بخوانید ...