آرشیو نظم


فنگ شویی برای میز آرایشی

۱۱ نظر مطرح شده
میز آرایش

در بخش توانگری کتاب فنگ شویی آموختم :« اگرمی خواهیدچشم دلتان را به روی توانگری بگشایید درکنار تمیز کردن گنجه ها باید زندگیتان را نیزپاک کنید.» به تجربه بارها دیدم که با نظم و ترتیب دادن به کمد ها و کشوهای اتاقم ، راه برای ورود خیر و برکت نیز به زندگی ام باز شده است. البته آرامشی که در نظم هست نیز جایگاه خود را دارد.

42 امتیاز، از 74 رای
ادامه مطلب را بخوانید ...

راهکارهایی برای مرتب کردن کیف دستی

۸ نظر مطرح شده
کیف دستی

یکی از چالشهای روزانه ی هر خانومی نامنظم و بهم ریخته بودن وسیال داخل کیف دستی اش است. چند بار به دنبال کلید منزل یا سوئیچ ماشینتان، دم در معطل و کلافه شده اید؟… این راهکارها را دنبال کنید تا به راحتی کیف دستی تان نظم دلخواهتان را داشته باشد.

35 امتیاز، از 45 رای
ادامه مطلب را بخوانید ...