آرشیو موفقیت


جمله هایی که آدم های موفق هرگز نمی گویند!

۳۰ نظر مطرح شده
راهکارهای موجود را بررسی کنیم

با صرف نظر از اینکه موفقیت را چگونه تعریف می کنید، کلمات کمک خواهد کرد چشم اندازتان به واقعیت آشکار شود. همچنین کلمات و عبارات است که می تواند به شما آسیب بزند، شما را به عرش ببرد، یا موفقیت تان را به خطر بیاندازد. پس به یاد داشته باشید بخشی از موفقیت شما در گرو کلمات و لغاتی است که به کار می برید. این شما و ۱۷ جمله ای که افراد موفق هرگز آنها را بکار نمی برند!

38 امتیاز، از 57 رای
ادامه مطلب را بخوانید ...