آرشیو خودشناسی


چطور می توانم دوست داشتنی تر شوم؟ (قسمت دوم)

۱۹ نظر مطرح شده
چطور دوست داشتنی تر شوم

در قسمت قبل به نکات اولیه ی اینکه چطور می توانید دوست داشتنی تر شوید اشاره کردیم. اولین کلید این راه این است که خودتان را دوست بدارید. نقاط قوت خودتان را بشناسید و با کشف دوباره ی خودتان، من جدید خودتان را دریابید. با احساسات تان مهربان باشید و به تمام احساسات مثبت و منفی تان توجه کنید و آنها را بشناسید. با این شناخت می توانید به حل مسئله بپردازید. و حالا در این قسمت…

31 امتیاز، از 37 رای
ادامه مطلب را بخوانید ...