آرشیو خودت را دوست بدار


چطور می توانم دوست داشتنی تر شوم؟ (قسمت دوم)

۱۹ نظر مطرح شده
چطور دوست داشتنی تر شوم

در قسمت قبل به نکات اولیه ی اینکه چطور می توانید دوست داشتنی تر شوید اشاره کردیم. اولین کلید این راه این است که خودتان را دوست بدارید. نقاط قوت خودتان را بشناسید و با کشف دوباره ی خودتان، من جدید خودتان را دریابید. با احساسات تان مهربان باشید و به تمام احساسات مثبت و منفی تان توجه کنید و آنها را بشناسید. با این شناخت می توانید به حل مسئله بپردازید. و حالا در این قسمت…

31 امتیاز، از 37 رای
ادامه مطلب را بخوانید ...

چطور می توانم دوست داشتنی تر شوم؟ (قسمت اول)

۱۸ نظر مطرح شده
02312

رو گشادن به ارتباطات اجتماعی، آموختن بالا بردن ظرفیت و خود باوری را بجای دنبال اعتبار گشتن جایگزین کنیم. نکات کلیدی جذب و جلب توجه در میان مردم جامعه است. این چیزی نیست که از یک شب تا صبح بتواند خودبخود ایجاد شود. با تمرین خودباوری و عشق به خود و عشق ورزیدن به انسان ها، افراد بیشتری شما را دوست خواهند داشت و محبوبیت شما روز افزون خواهد بود.

29 امتیاز، از 28 رای
ادامه مطلب را بخوانید ...