آرشیو جراحی چال گونه


جراحی چال گونه در مصاحبه با دکتر محمد علی اکبری

۴ نظر مطرح شده
جال گونه

یک خنده ی زیبا با فرو رفتن گونه در یک یا دو سمت صورت، بیش از پیش زیبا می شود. همه ی ما شیفته ی افرادی می شویم که وقتی می خندند چاله ی کوچکی روی گونه ی آنها می افتد. این چال زیبا به چهره ی شما معصومیت و جذابیت خاصی می بخشد و چهره افراد را دوست داشتنی تر می کند.

19 امتیاز، از 16 رای
ادامه مطلب را بخوانید ...