آرشیو معماری اسلامی
پذیرایی کوچک و زیبا

معماری خانه های کوچک

در بحث های قبلی هم خیلی در مورد خانه های کوچک و دکوراسیون اونها باهم صحبت کردیم. ولی از اونجا که این موضوع از دغدغه های اصلی خانواده های امروزیه تصمیم گرفتیم بیشتر در این باره صحبت کنیم.

ادامه مطلب